Padded Envelopes

Sealed Air Jiffy Lite B00 120 X 210mm

Sealed Air Jiffy Lite B00 120 X 210mm

UOM: Pack 10

Colour: White

Code: MAE1299W

R36.87

Sealed Air Jiffy Lite C0 150x210mm

Sealed Air Jiffy Lite C0 150x210mm

UOM: Pack 10

Colour: White

Code: MAE1399W

R40.70

Sealed Air Jiffy Lite D1 180x260mm

Sealed Air Jiffy Lite D1 180x260mm

UOM: Pack 10

Colour: White

Code: MAE1499W

R55.41

Sealed Air Jiffy Lite E2 220x260mm

Sealed Air Jiffy Lite E2 220x260mm

UOM: Pack 10

Colour: White

Code: MAE1599W

R63.53

Sealed Air Jiffy Lite F3 220x330mm

Sealed Air Jiffy Lite F3 220x330mm

UOM: Pack 10

Colour: White

Code: MAE1699W

R77.74

Sealed Air Jiffy Lite G4 240x330mm

Sealed Air Jiffy Lite G4 240x330mm

UOM: Pack 10

Colour: White

Code: MAE1799W

R80.34

Sealed Air Jiffy Lite H5 270x360mm

Sealed Air Jiffy Lite H5 270x360mm

UOM: Pack 10

Colour: White

Code: MAE1899W

R95.56

Sealed Air Jiffy Lite J6 300x440mm

Sealed Air Jiffy Lite J6 300x440mm

UOM: Pack 10

Colour: White

Code: MAE1999W

R133.39

Sealed Air Jiffy Lite K7 350x470mm

Sealed Air Jiffy Lite K7 350x470mm

UOM: Pack 10

Colour: White

Code: MAE2099W

R151.53